top of page

ทางเลือกของสุขภาพที่ดี,

เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ข้อมูลในเชิงลึก

REIWA เป็นบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นแห่งแรกที่ได้รับใบอนุญาตในการปลูกกัญชงและได้รับใบอนุญาตนำเข้าในประเทศไทยรวมไปถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานธุรกิจของประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ระบบการจัดการด้านการผลิตและการควบคุมคุณภาพยิ่งไปกว่านั้น เรากำลังใช้ระบบเทคโนโลยี Blockchain เพื่อรักษาความสามารถในการตรวจสอบที่มาของผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วยให้เราป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ถูกลอกเลียนแบบ หรือผลิตภัณฑ์จากกัญชงที่ปลูกอย่างผิดกฎหมายจากการจำหน่ายไปยังลูกค้าที่มีค่าของเรา เราทำเช่นนี้เพื่อมอบความไว้วางใจและความมั่นใจให้กับผู้บริโภคของเราว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นมีความปลอดภัยอย่างแท้จริงต่อผู้บริโภคนั่นหมายความว่าเรามีความปราถนาอันดีต่อสังคมที่มีสุขภาพดีโดยถ้วนหน้า

News & Updates
เกี่ยวกับเรา
46725.jpg

Siam Reiwa (2020) Co., Ltd. หรือ REIWA ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อวางแผนที่จะส่งมอบกัญชงทางการแพทย์หรือกัญชงเพื่อการแพทย์ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 รัฐบาลไทยได้บังคับใช้กฎหมายสำหรับกัญชงเพื่ออุตสาหกรรมหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับกัญชง ซึ่งเป็นการผลักดันให้ REIWA เปลี่ยนไปถือครองใบอนุญาตสำหรับกัญชงเพื่ออุตสาหกรรม ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ใบอนุญาตนี้ไม่เพียงแต่ให้ในส่วนของ CBD สำหรับการรักษาพยาบาลเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมไปพวกถึงขนมหวานต่างๆ ในด้านความงาม และอุตสาหกรรมเครื่องสำอางอีกด้วย 

bottom of page