top of page

สินค้าและบริการ

REIWA นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย เราจัดหาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสาร CBD เกรดทางการแพทย์ให้กับกลุ่มของเครื่องสำอางและยา ตลอดจนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อย่างเช่น เส้นใยกัญชงหรือสำหรับวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง พืชกัญชงที่เราเพาะปลูกซึ่งตรงตามลักษณะของใบอนุญาตของเรา ซึ่งจะไม่มีส่วนประกอบของสาร THC ดังนั้นเราจึงมีความยืดหยุ่นในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ 
Cultivation

การควบคุมสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค ซึ่งเราปลูกกัญชงในฟาร์มในร่ม ซึ่งเรารับประกันเรื่องคุณภาพของเราว่าเทียบไม่ได้กับผู้ปลูกรายอื่นแบบฟาร์มกลางแจ้งหรือแบบเรือนกระจกเหล่านั้น เนื่องจากบริษัทของเราได้รับใบอนุญาตนำเข้ากัญชง เราจึงนำเข้าเมล็ดกัญชงที่มีอัตราที่สูงของสาร CBD โดยตรงจากสหรัฐอเมริกา เราไม่เพียงแต่พัฒนาเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงผ่านการวิจัยและการเพาะปลูกเพียงเท่านั้น แต่เรายังจัดหาเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ทำได้สัญญากับเราเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณการจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งจะทำให้การตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากตลาดโลก และในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรม CBD ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราจะจัดจำหน่ายและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลก ในประเทศไทย และทำให้ "อนาคตของสังคมที่มีสุขภาพดี" นั้นเป็นจริง

Manufacture

บริษัทของเราจำหน่ายผลิตภัณฑ์ CBD เกรดทางการแพทย์ที่หลากหลาย (จำกัดเฉพาะในประเทศไทย) เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์จาก CBD ทางอุตสาหกรรม เช่น อาหาร และวัตถุดิบ เช่น น้ำมัน CBD ในเชิงพาณิชย์และสารคัดแยก ต้นกัญชงที่เราปลูกมีคุณลักษณะเฉพาะของบริษัทของเราซึ่งไม่มีส่วนประกอบของสาร THC เพราะเราใช้เฉพาะเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ ด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยี Blockchain เพื่อให้สามารถตรวจที่มาเพื่อดำเนินการติดตามผลิตภัณฑ์ ซึ่งทำให้บริษัทของเราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้ผลิภัณฑ์ถูกลอกเลียนแบบ หรือผลิตภัณฑ์ที่ปลูกโดยผิดกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งไปถึงมือลูกค้าของเรา ลูกค้าของเราจะรู้สึกพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของเราด้วยความปลอดภัยแทน ซึ่งบริษัทของเราจัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าของเราในระดับสากล ด้วยความไว้วางใจและความปลอดภัย และปกป้องสุขภาพของพวกเขาด้วยการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอน

Logistics-Equipment3_edited.png
Distribute
OEM

ในส่วนของตลาดเอเชียมีแนวโน้มจะแซงตลาดอเมริกาเหนือ เนื่องจากมีประชากรและกำลังซื้อเป็นจำนวนมาก บริษัทของเรามีความได้เปรียบด้านเชิงกลยุทธ์ในการอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะบริษัทจากประเทศญี่ปุ่น เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของเราไปทั่วโลก โดยเริ่มจากตลาดที่ประเทศญี่ปุ่นไปยังตลาดยุโรปและอเมริกา รวมไปถึงตลาดโอเชียเนีย สำหรับตลาดที่ประเทศญี่ปุ่น เราได้ก่อตั้งบริษัทในเครือหรือ Siam Reiwa International Co., Ltd หรือ SRI ซึ่งจะพัฒนาการจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์โดยจะใช้จุดแข็งของทั้งสองฝ่าย

บริษัทของเราช่วยให้การผลิตหรือ OEM มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่ง

กฎหมายที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศในเขตศูนย์กลางธุรกิจ ในบางกรณี ซึ่งส่วนประกอบของสาร CBD ที่สกัดจากส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่ส่วนใบและส่วนตาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริษัทของเราใช้มาตรการต่างๆ เช่น การเปลี่ยนสายการผลิต การจัดตั้ง การเพาะปลูกและรวมถึงกระบวนการผลิตที่ปรับให้เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละราย และเป็นไปตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ และยิ่งไปกว่านั้นเราให้บริการระบบสนับสนุนซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอและเป็นไปตาม ODM หรือ(ผู้ผลิตการออกแบบดั้งเดิม) และนอกจากนี้เรายังตอบในส่วนของคำถามที่เกี่ยวกับต้นทุนและสามารถให้ข้อมูลให้กับต่างประเทศได้ เนื่องจากที่ตั้งของบริษัทของเราในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราจะส่งมอบความสุขที่แท้จริงให้กับผู้แทนจำหน่ายและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

bottom of page